Archive


Category: Onderwijs

  • Wat is persoonlijk leiderschap?

    Wat is persoonlijk leiderschap? Wat is persoonlijk leiderschap? De definitie van Persoonlijk Leiderschap is een filosofie die zich richt op het aanmoedigen en begeleiden van anderen. De theorie is dat individuen geboren leiders zijn, maar dat de barrières voor leiderschapsgedrag worden geleerd en vervolgens verder worden versterkt door een aantal bronnen, waaronder socialisatie en training. […]