Wat is assertiviteit? Leer de geheimen!

Wat is assertiviteit? Leer de geheimen!

In de context van organisatiebeheer is assertiviteit het op een assertieve manier tactvol en respectvol uiten naar anderen – uw suggesties en meningen -. Wanneer je deze vorm van assertiviteit aan de dag legt, toon je geen gevoel van macht over andere mensen. In plaats daarvan communiceer je dat je een ruimdenkend persoon bent die bereid is flexibel te zijn. assertiviteit kan ook een kracht zijn die u in staat stelt uw mening te uiten of alternatieve standpunten te bieden wanneer u wordt geconfronteerd met conflicten of de voorkeursrichting van het management.

Wat is assertiviteit?

Op de werkplek van vandaag voelen veel mensen zich ongemakkelijk en velen vragen zich af hoe ze assertief kunnen worden Zelfvertrouwen cursus – Claudia's blog. Er zijn veel managers die vinden dat alle medewerkers assertiviteit goed in de hand hebben. Ik ben echter van mening dat er ruimte is voor verbetering. Veel medewerkers voelen zich niet op hun gemak en er zijn medewerkers die zich meer gedragen als agressief agressieve robots dan als assertieve mensen. Hoewel het nooit slecht is om persoonlijkheidskenmerken als assertiviteit te hebben, denk ik dat er een goede balans is tussen assertiviteit en agressie.

Een manier om de kunst van assertiviteit onder de knie te krijgen, is door het te begrijpen en te leren toepassen in verschillende situaties. Wanneer een assertieve werknemer wordt geconfronteerd met conflicten of de voorkeursrichting van het management, zal hij vaak communiceren dat hij bereid is te onderhandelen en bereid is om binnen de regels van het bedrijf te werken. Ze kunnen zelfs assertieve woorden en toon gebruiken om hun punt over te brengen. Er zijn veel verschillende situaties waarin een medewerker assertief kan zijn; het is echter belangrijk dat men kalm blijft en blijk geeft van hun bereidheid om compromissen te sluiten. Deze communicatiestijl is een geweldig hulpmiddel in elke professionele omgeving.

Link naar de website: https://www.assertiviteitenzelfvertrouwencursus.nl/